Sammonkodin Säätiö sr

Asumista ikääntyvien ehdoilla

Senioritalo - Kalervonkoti

Asuntojen haku
Kalervonkodin asuntoja voivat hakea seniorit (ikäraja +55 v) nykyisestä asuinpaikkakunnasta riippumatta. Senioriasunnot ovat vuokra-asuntoja, joihin ei sisälly hoiva- tms. palveluja, joten asukkaiden on pystyttävä asumaan omatoimisesti. Vuokra-asuntoon voi ostaa itse tarvitsemiaan palveluita (esim. kodinhoito-, siivous-, ruoka- tms. palveluja).

Asuntoihin haetaan ARA:n lomakkeella (lomake ARA 100/10), hakemukseen liitetään tarvittavat liitteet jo hakuvaiheessa. Hakemukset voidaan käsitellä sen jälkeen, kun niissä on kaikki tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Liitteeksi tarvitaan:
* kaikkien hakijoiden tulotodistukset (esim. palkka-/eläketodistukset)
* esitäytetty veroilmoitus (viimeksi vahvistetulta verovuodelta)
* verotuspäätös ja -todistus (viimeksi vahvistetulta verovuodelta)
* selvitys varallisuudesta (asunto-osakkeet, kiinteistöt, rahastot, pörssiosakkeet jne.)
* luotonantajan todistus veloista, jos on velkaa  

Hakemukset liitteineen toimitetaan Sammonkodin Säätiölle:
postiosoite: Sammonkatu 8 A 8, 40100 Jyväskylä.

Hakemuksia voi jättää jonoon odottamaan vapautuvia asuntoja. Hakemukset ovat voimassa kolme kuukautta.

Hakijan tulee huolehtia hakemuksen uusimisesta kolmen kuukauden kuluttua, jos edelleen on tarve asunnolle.

Lisätietoja asuntojen hakuun liittyen: puh 045 180 1702 tai toimisto@sammonkodinsaatio.fi

Pelastussuunnitelma
Kalervonkodille on laadittu pelastussuunnitelma.
Pelastussuunnitelmaan ja toimintaohjeisiin voi tutustua alla olevasta linkistä
www.pelsu.fi/kalervonkoti/

Kiinteistön huolto
SOL Kiinteistöpalvelut Oy
Hulekuja 4, 40320 Jyväskylä
Kiinteistönhuollon yhteystiedot: 020 5700 720 (24/7), asiakaspalvelu@sol.fi

Kiinteistön siivous
Jyväskylän HuoltoSilta Oy
Hämeenpohjantie 13, 40520 Jyväskylä, puh. 0207 4141 60

Isännöinti
Isännöitsijän yhteystiedot: puh. 045 180 1702 / toimisto@sammonkodinsaatio.fi

Posti
Puhelu